Hallar för lantbruket

 Cover-All är även stora  leverantörer av hallar för lantbrukets olika behov.

eftersom hallarna blir ljusa med mycket stor luftvolym är dom utmärkta som djurstallar för alla djurslag.     

Hallarna lämpar sig givetvis även för alla typer av lagring.

 

                                                                               

                                                                            

Cover-All hallarna är mycket populära som djurstallar eftersom inomhusmiljön är ljus och välventilerad.

I och med att man utnyttjar dagsljuset görs stora besparingar på elkostnader och innemiljön blir trivsam både för djur och människor.

 

                                                                            

                                                                   Här ses en ny ladugård med höj och sänkbara vindnät i långsidorna och takventilation. Legend 65

 

 

                                                       

                                                                            Vi har även ett stort sortiment av mindre hallar för små djur eller mindre gårdar.             

 

 

                                                                               

                                                                                 En ljus och luftig innemiljö höjer produktiviteten. På bilden grisar i djupströbädd.

 

                                                                               

                                                           

                                                                                         Titan 36,5m x 52m lågprofil med vindnät på långsidorna.

 

                                                                                         

                                                                 En anläggning i Ryssland som består av tre stora Titanhallar som vardera rymmer 1000 kor i lösdrift.