ViperSteel

Stålstommar

   Styrka och livslängd utöver normal standard.

 

 

 

Våra ViperSteel® stommar är behandlade med ett trippellager Gatorshield® rost skydd vilket ger en livslängd tre gånger längre än vanligt obehandlat stål.

 

 

 

Oberoende saltspray tester visar att   Gatorshield® har tre gånger bättre resultat än liknande material på marknaden.

 

 

 

Alla svetsfogar är blästrade och behandlade med en unik metod med varmförzinkning som skyddar svetsfogarna.

   

 

Ytterligare rostskydd går att få för speciellt utsatta miljöer.