Form för markgjutning 64m x 22m. Dimensioner på formen 55cm bred x ca 20 cm hög.

 

Sista kollen av många. Armeringen på plats.

Gjutning

                                                                        Formen för pågjuten kantbalk. Dimensioner 45 cm bred x 20 cm hög.

Avstrykning av ytan. Viktigt för monteringen av bågarna.

Allt byggmaterial upplagt inom räckhåll för kranen. Bågarna hopmonterade.

Borrning av hålen för expanderbultarna som fäster stålbågarna vid grunden.

För att montera denna storlek av hall behövs en 14 meters kranbil och helst två liftar.

Första bågen monteras

Nummer två...

 

Här fästs dom första mellanstagen.

 

 

 

Sedan är det bara att fortsätta att montera bågar och mellanstag.

Här monteras balkar till kortsidan

 

Eftersom vi har sparat många gamla träd nära hallen var utrymmet begränsat men det fungerade utmärkt att bygga från två håll och avsluta i mitten.

Alla 22 bågarna på plats

Dags att montera duken. På en hall i den här storleken är det två delar som skarvas i mitten.

Duken kan dras på inifrån med traktor och mankraft

Duken fästes i gaveln.

Här skjuts rören in för mittskarven.

Andra delen av duken förbereds

Båda delarna på plats

Titta noga så ser man Ben uppe på taket för en sista koll innan duken spänns en sista gång.

På 9 dagar var hallen uppe. Den sista gaveln ska göras i trä och vindnät.

Vindnät och stomme uppe

Nu återstår endast skjutportar och målning av gaveln.

    Vi byggde med hjälp av Ben Sanderson, Skottland och hans medhjälpare Russel